Г1-2016 1/9

Практична підготовка студентів коледжу є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня та відіграє важливу роль в адаптації студентів до сучасних вимог ринку праці. Практична підготовка студентів коледжу спрямована на те, щоб максимально пов’язати навчальний процес із реаліями розвитку сучасного гірничого виробництва.
З 10.09 по 21.09.18р студенти групи Г1-2016 1/9 проходили практику по вивченню гірничого обладнання. Загальне призначення даної практики — практичне вивчення гірничого обладнання, машин та комплексів в технологічному процесі підземного гірничого чи гірничо-збагачувального виробництва, експлуатації машин та обладнання, отримання навиків робочих професій.
З метою закріплення й поглиблення знань, отриманих на заняттях в коледжі, студенти відвідали основні та допоміжні підрозділи ПАТ «МГЗК», а саме, шахту №3/5, ЦППКМ, ГЗФ.
Провідні спеціалісти даних підрозділів ПАТ «МГЗК» провели пізнавальні екскурсії по дільницях, ознайомили з технологічним процесом видобутку та збагачення руди, пояснили принципи дії та конструкції особливості гірничого обладнання.

Керівник практики від коледжу
Мазурова Н.О.

Г2-2016 1/9

З 24.09.2018р. по 5.10.2018р. студенти групи Г2-2016 1/9 проходили практику по вивченню гірничого обладнання. Керівником практики від коледжу Височиною О.В. було організовано і проведено екскурсію в цехи АТ «МГЗК», а саме в РМЦ, ГЗФ-1, ЦККПКМ. Студенти побачили гірниче обладнання в дії, в ремонтно-механічному цеху ознайомились з процесами виконання ремонту гірничого електромеханічного обладнання.

     На теоретичних заняттях в коледжі студенти ознайомились з:
— класифікацією гірничого обладнання;
— конструкцією основних типів гірничих машин;
— принципами роботи гірничого обладнання,
— правилами експлуатації та ремонту гірничого обладнання;
— з правилами охорони праці та техніки безпеки на гірничому підприємстві.

АТ-2016 1/9

З 10.09.2018 по 28.09.2018р. Студенти групи АТ-2016 1/9 проходили демонтажно-монтажну практику в коледжі . Студенти були ознайомлині з основними технологічними процесами демонтажно- монтажних робіт, з обладнанням, пристроями та інструментом, що застосовується при даних роботах. Студенти під керівництвом Бориса В.М. самостійно проводили монтаж-демонтаж автотранспортного обладнання.