Академічна доброчесність – ключ до результативного навчання!

18.06.2024 відбулося чергове онлайн-засідання Комісії з питань академічної доброчесності.

В ході засідання члени комісії обговорили результати виконання плану плану заходів з академічної доброчесності за 2023/2024 н.р.

Голова комісії з питань академічної доброчесності МАЖОРОВА Н.О. зазначила, що на початку навчального року кураторами академічних груп із залученням голови комісії з питань академічної доброчесності було проведено тематичні виховні години з питань академічної доброчесності, під час яких учасників освітнього процесу було ознайомлено з нормативною документацією коледжу в цій сфері. Також кураторами академічних груп в системі проводяться тематичні виховні години, присвячені питанням академічної доброчесності з наданням роз’яснення щодо проблемних питань дотримання академічної доброчесності з наступним розміщенням матеріалів в Google-класах. На початку 2023/2024 н.р. здійснено прийом декларацій з питань академічної доброчесності здобувачів освіти в коледжі, які вступили на І курс.

Методистом МАЗУРОВОЮ Н.О. систематично проводився контроль за дотриманням норм академічної доброчесності педагогічними працівниками коледжу під час написання методичних розробок, в тому числі з застосуванням сервісів для перевірки робіт на відсутність плагіату.

В цьому навчальному році коледж підключений до системи  StrikePlagiarism.com, в якому вже здійснюється перевірка робіт педагогічних працівників.

В класах на платформі  Google Workspace for Education Fundamentals відповідно до наданої ліценції у 2023/2024 н.р. була можливість використовувати перевірку на плагіат зданих здобувачами освіти робіт безпосередньо самою системою Google, з подальшим завантаженням результатів та посиланнями на першоджерела фрагментів в роботах.

З 2023/2024 н.р. дипломні проєкти доповнюються довідками з перевірки на плагіат.

Студентським самоврядуванням на одному з засідань було розглянуто питання щодо шляхів вдосконалення дотримання академічної доброчесності. Андрій ЖУР, голова ради студентського самоврядування, виступив з доповіддю під запис з наступною публікацією в спільноті самоврядування.

Члени комісії з питань академічної доброчесності протягом навчального року проводили інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики.

В грудні 2023 року в коледжі було проведено конкурс студентських есе  на тему «Вплив доброчесності на майбутнє людини».

29 листопада 2023 року викладачем української мови та літератури КАПТО О.М. було проведено інформаційно – роз’яснювальний захід «Про неприпустимість плагіату та необхідність покликань» серед студентів І курсу.

27.12.2023 проведено тренінг «Запобігання академічного плагіату» для педагогічних працівників коледжу.

Другим питанням порядку денного даного засідання було розгляд результатів проведеного опитування серед здобувачів освіти та педагогічних працівників щодо дотримання академічної доброчесності в 2023/2024 н.р.

Голова комісії з питань академічної доброчесності МАЖОРОВА Н.О. зазначила, що двічі за 2023/2024 н.р. у грудні 2023 та в травні – червні 2024 року проведено анкетування здобувачів освіти щодо дотримання академічної доброчесності. У червні 2024 року було проведено анкетування серед педагогічних працівників коледжу щодо дотримання академічної доброчесності.

Результати анкетувань передано Педагогічній раді коледжу на розгляд та ухвалення рішення.

Академічна доброчесність є важливим фактором підвищення репутації коледжу, його педагогічних працівників, а також здобувачів фахової передвищої освіти.