У процесі фінансово-економічних відносин Відокремлений структурний підрозділ “Марганецький фаховий коледж Національного технічного університету “Дніпровська політехніка” у відповідності до чинного законодавства та Положення ВСП “Марганецький фаховий коледж НТУ “ДП”:

  • одержує кошти і матеріальні цінності від органів державної влади;
  • проводить фінансово-господарську діяльність на основі укладених договорів (угод);
  • використовує за договорами матеріально-технічні бази для проведення навчально-виробничої та переддипломної практики;
  • розвиває власну соціально-побутову базу;
  • здійснює капітальний та поточний ремонти основних фондів на умовах підряду або господарським способом;
  • спрямовує кошти на будівництво та благоустрій соціально-побутових об’єктів, а також на соціальну підтримку педагогічних та інших категорій працівників.

Структурно-динамічний аналіз бюджету коледжу за період 2019-2020 н.р. представлений на діаграмах.

Загальна сума бюджету коледжу

Структура бюджету коледжу

Коледж здійснює витрати в межах асигнувань, затверджених кошторисами і планами асигнувань, дотримуючись принципу цільового використання бюджетних засобів.

Кошти, що надходять з бюджету витрачаються в основному на заробітну плату, комунальні витрати, стипендії та соціальний захист.

Витрати спеціального фонду

Студенти пільгових категорій та соціальний захист

Витрати на соціально незахищені категорії студентів

Упродовж звітного періоду особлива увага приділялась впровадженню енергозберігаючих заходів, як пріоритетному напряму економії бюджетних коштів.

Протягом звітного періоду коледжем укладались договори для постачання необхідних товарно-матеріальних цінностей, отримання послуг.

Відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» проведено тендери для забезпечення безперебійного постачання тепла, води та водовідведення, електроенергії та послуг щодо забезпечення розміщення інформації на веб-вузлах.

Юридичні та фінансові зобов’язання бухгалтерією своєчасно реєструвались в ГУДКСУ в м. Марганець. Оплата за комунальні послуги, розрахунки з бюджетними організаціями проводилась своєчасно.