Його сини, во славу Батьківщини,

в підземнім світі прокладають путь.

В.Сосюра. “Марганець”

     Марганець – місто обласного значення у Дніпропетровській області, центр видобування та переробки марганцевих руд.

     Місто має славетну історію.

     Утворилося воно свого часу з давнього козацького селища на місці першої Запорізької Січі. Сама земля тут просякнута духом козацької вольності та звитяги.

     На території сучасного міста ще дореволюційних часів археологами було розкопано величезний скіфський курган (IV-III століття до н.е.), у якому виявлено багате поховання вождя із золотими прикрасами, зброєю, а також кілька курганів зрубної культури доби бронзи (ІІ-ІІ тисячоліття до н.е.).

     Заснування міста пов’язане з бурхливим розвитком металургійної промисловості в роки перших п’ятирічок. Інтенсивно проводилась розробка родовищ марганцевих руд Нікопольського району. Навколо рудників виникали робітничі селища. Указом Президента в РУРСР від 22 жовтня 1938 року населені пункти довкола рудників об’єднані у нове місто Марганець.

     С початком другої Світової війни частина населення була евакуйована схід СРСР; велась партизанська війна. У післявоєнні року Марганець продовжує розвиватися як промислове місто.

     3 лютого 1955 року у відповідності з Постановою Ради Міністрів СРСР №661 та Наказом Міністерства чорної металургії УРСР №32 від 26.02.1955 на базі тресту «Нікополь – Марганець» відкрито Марганецький гірничий технікум за адресою вул. Радянська, 41, який був покликаний вирішити проблему кваліфікованих кадрів в гірничо-металургійній галузі.

     Відразу ж були організовані кабінети гірничої справи, гірничих машин. Лекції викладали спеціалісти, які мали великий досвід практичної роботи у гірництві. До початку викладацької діяльності багато хто з них посідав керівні посади в промисловості.

     Першим директором технікуму став Курбатов Василь Григорович, фахівець з розробки корисних копалин. Було створено відділення «Підземної розробки корисних копалин».

     У цей час технікум готує фахівців для роботи на підприємствах Нікопольського марганцевого басейну.

     У 1964 році вахту керманича прийняв Парфененко Леонід Семенович.

     Педагог – новатор. Сильний, неординарний, толерантний та комунікабельний, закоханий в свою професію, постійно знаходився у педагогічному пошуці, надзвичайно працелюбний, результатом його творчого натхнення став підручник «Рудничний транспорт».

     В 1970 році навчальний заклад очолив Білозьоров Адольф Володимирович, на долю якого випало стати керівником будівництва нового навчального корпусу, гуртожитку, гаражів, тиру та інших будівель.

     Адольфа Володимировича всі пам’ятають, як людину неординарну, ерудовану, з широким колом захоплень. До його творчого доробку належить підручник «Рудниковий транспорт», за яким навчаються студенти не тільки нашого коледжу, а й інших навчальних закладів України.

     Під його керівництвом навчальний заклад тричі було занесено до Почесної книги Дніпропетровської області, п’ять разів поспіль коледж виборював перехідний Червоний Прапор, який залишився в коледжі на довічне зберігання. Неодноразово технікум займав перші місця серед технікумів Міністерства чорної металургії України.

     Марганецький технікум запрошувався для участі у виставках досягнень народного господарства України та СРСР де і був нагороджений золотою медаллю за кращу організацію фізичного виховання серед технікумів України.

     Марганецький гірничий технікум реорганізовано в Марганецький коледж Національної гірничої академії згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 20.06.1997 року № 218.

     У 2000 році відкриваються нові спеціальності: «Економіка підприємства», «Облік та аудит» та «Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті».

     18 лютого 2002 року Розпорядженням Кабінету Міністрів України №86 та Наказом Міністерства освіти і науки України №195 від 15.03.2002 Марганецкий коледж Національного гірничої академії України перейменовано на Марганецький коледж Національного гірничого університету.

     Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 11.08.2010 р. за № 811, та наказів Державного ВНЗ «НГУ» від 12.11.2010 р. № 373, та від 07.12.2010 р. № 400 Марганецький коледж Національного гірничого університету реорганізовано в Марганецький коледж Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет».

     Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 20.12.2017 р. №1636 та Наказу Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» від 24.04.2018 р. № 515-л Марганецький коледж Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» перейменовано у Марганецький коледж Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

     Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 17.06.2020 р. № 813 та Наказу Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» від 24.11.2020 р. № 620-К Марганецький коледж Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» перейменовано на Відокремлений структурний підрозділ «Марганецький фаховий коледж Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

     Сьогодні Марганецький коледж – це заклад, де кожен студент має змогу реалізувати власні інтереси і нахили, а творчий колектив педагогів, під керівництвом відмінника освіти України, викладача вищої категорії, викладача-методиста, директора коледжу Іванової Валентини Іванівни працює під девізом: “Створення духу партнерства та демократизму, проведення навчальної діяльності на основі освоєння новітніх технологій, спрямованих на розвиток креативно-інноваційної особистості».

     Навчально-лабораторна база коледжу відповідає вимогам навчальних планів та програм, має у своєму складі 47 навчальних кабінетів, 11 лабораторій, навчально-виробничої майстерні, гірничий полігон, павільйон гірничих машин.