ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Освітній рівень педагогічних працівників: 100% – вища освіта. Чотири педагогічних працівники мають по дві вищі освіти.

Зараз навчально-виховний процес забезпечує викладацький колектив в складі якого 31 педагогічний працівник, з них:

  • Викладачів вищої категорії – 18,
  • Викладачів І категорії – 7,
  • Викладачів ІІ категорії – 4,
  • Спеціалістів – 2.

Якісний та кількісний склад викладачів дозволяє забезпечити вирішити завдання високопрофесійної підготовки молодших спеціалістів.