ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Освітній рівень педагогічних працівників: 100% – вища освіта. Чотири педагогічних працівники мають по дві вищі освіти.

Зараз навчально-виховний процес забезпечує викладацький колектив в складі якого 26 педагогічних працівників, з них:

  • Відмінник освіти – 1,
  • Викладач-методист – 8,
  • Старший викладач– 4,
  • Вища категорія – 18,
  • І категорія – 5,
  • ІІ категорія – 2,
  • Спеціаліст – 1.

Якісний та кількісний склад викладачів дозволяє забезпечити та вирішити завдання високопрофесійної підготовки молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів.