Відокремлений структурний підрозділ ``Марганецький фаховий коледж Національного технічного університету ``Дніпровська політехніка``

заклад фахової передвищої освіти, який здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів за спеціальностями:

184 «Гірництво»

• освітня програма «Підземна розробка корисних копалин»
• освітня програма «Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв»

274 «Автомобільний транспорт»

• освітня програма «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

• освітня програма «Організація перевезень і управління на автотранспорті»

Станом на 01.07.2022 контингент здобувачів освіти становить 168 осіб, з них: 123 особи - фаховий молодший бакалавр, 45 осіб - молодший спеціаліст. Ліцензійний обсяг складає 180 осіб на денній формі навчання. Коледж здійснює також загальноосвітню підготовку студентів на базі 9-класів. Освітня діяльність коледжу спрямована на:

• адаптацію студентів першого курсу;

• організацію та проведення навчального та виховного процесів в коледжі;

• формування в процесі навчання особистості студента, здатної до самоосвіти, саморозвитку та самовдосконалення;

• формування сумлінного ставлення до навчання, праці.

За час існування коледжу підготовлено для гірничої промисловості, економічної та транспортної галузі 14 965 спеціалістів, з них 877 отримали дипломи з відзнакою. Випускники коледжу стали досвідченими майстрами, технологами, фахівцями, що вміло керують виробничими колективами підприємств та організацій. Майже 60% випускників продовжує свою освіту в Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка».

Студенти навчаються в навчальному та лабораторному корпусах загальною площею 10138,3 м². Навчальна площа коледжу – 7124,2 м², яка складається з 47 аудиторій, 11 лабораторій. В коледжі функціонують 3 комп’ютерні класи, в яких міститься 36 комп’ютерів, які підключені до мережі Internet. Для забезпечення навчального процесу додатково використовується 27 комп’ютерів.

     Лабораторії та кабінети в достатній мірі оснащені необхідним обладнанням, стендами, технічними засобами навчання, необхідним методичними матеріалами, що забезпечує проведення навчального процесу, виконання курсових робіт, дипломних проектів.

     В коледжі створені всі необхідні умови для занять студентів фізичним вихованням і спортом. На території коледжу функціонують стадіон, тренажерний зал, кабінет фітнесу, працюють спортивні секції за інтересами. На базі спортивного комплексу коледжу студенти мають можливість приймати участь у спортивних змаганнях з різних видів спорту.

Матеріальна база для практичної підготовки фахових молодших бакалаврів в коледжі складається з навчально-виробничої майстерні, 47 навчальних аудиторій, 11 спеціалізованих лабораторій, гірничого полігону, павільйону гірничих машин.

     Базою практик для всіх спеціальностей Марганецького коледжу є Акціонерне товариство «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат», з яким кожного року укладається договір на проходження практик студентами коледжу. Також студенти мають можливість самостійно обирати підприємства для проходження виробничої практики.

     З Акціонерне товариство «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» досягнута домовленість про першочерговість працевлаштування випускників.

     Особлива увага в навчальному закладі приділяється організації освітньої діяльності на основі впровадження системи стандартів вищої освіти. Активно втілюється програма інформатизації і використання інноваційних технологій навчання.