Витяг з протоколу №7 про вибір та замовлення електронних версій оригінал-макетів підручників (10 клас)