З 15.02.2021р. по 18.04.2021р. в групі Г-2017 1/9 проходила технологічна практика (керівники практики від коледжу Кисла О.В., Височина О.В.) в цехах Акціонерного товариства «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» та Приватного акціонерного товариства «Марганецький рудоремонтний завод» .  Технологічна практика дала змогу студентам:
–  закріпити теоретичні знання з раніше вивчених спеціалізованих дисциплін та уміння, отримані внаслідок проходження практики на отримання робітничої професії;
–  вивчити принципи обслуговування та ремонту гірничо-шахтного та кар’єрного обладнання, машин та механізмів збагачувальної фабрики, цеху кріпильних матеріалів, цехів рудоремонтного заводу;
–  набути навичок організаторської роботи в колективі.

Студенти оформили звіти з практичного навчання та захистили їх перед комісією. Результати захисту звітів та заліку з практики:
– успішність  – 100%
– якість – 85,7%