Г-2018 1/9

В групі  Г-2018 1/9 з 14.09.2020р. по 25.09.2020р. проходила ознайомлювальна практика.

Ця практика є підготовчим навчальним процесом для подальшого вивчення ряду спеціальних дисциплін, подальших навчальних та виробничих практик. Проведення навчальної ознайомлювальної практики здійснювалось у вигляді екскурсій в цехи Акціонерного товариства «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат»

Екскурсії проводились згідно з графіком під керівництвом інженерно-технічних робітників підприємства і в супроводі керівника практики від коледжу Височиної О.В.

Метою навчальної ознайомлювальної практики на гірничому підприємстві (полігоні)  є ознайомлення студентів з загальною структурою підприємства, з основними технологічними процесами, які виконуються на поверхні шахти та при видобутку корисних копалин, механізацією та автоматизацією виробничих процесів.

Екскурсія на гірничо-збагачувальну фабрику:

Екскурсія в РМЦ:

 

Екскурсія в ЦППКМ:

В лабораторії коледжу:

 

Студенти оформили звіти з практичного навчання та успішно здали залік.
Успішність – 100%, якість – 87,5%