З 11.01.2021р. по 14.03.2021р. було проведено практику  на отримання робітничої професії в групі Г-2018 1/9 (керівник практики від коледжу Єфремов К.В.). Метою навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання ними первинних професійних умінь і навичок, необхідних для роботи на  гірничих підприємствах.  Специфіку роботи з обслуговування та ремонту гірничого електромеханічного обладнання студенти мали можливість опанувати в цехах Акціонерного товариства «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат».

Студенти щоденно працювали над звітом з практичного навчання та успішно його захистили в останній день практики. Показники захисту звітів:
– успішність – 100%
– якість – 64%