Г-2019 1/9 – ознайомлювальна практика та практика по вивченню гірничого обладнання

В групі  Г-2019 1/9 з 13.09.2021 р. по 24.09.2021 р. проходила ознайомлювальна практика (керівник практики Височина О.В.). Проведення навчальної ознайомлювальної практики здійснювалось у вигляді екскурсій в цехи Акціонерного товариства «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат». Ця практика є підготовчим навчальним процесом для подальшого вивчення ряду спеціальних дисциплін, подальших навчальних та виробничих практик. Здобувачі освіти ознайомились з основними питаннями охорони праці, загальною структурою підприємства, роботою основних цехів комбінату, основними технологічними процесами, які виконуються на поверхні шахти та при видобутку корисних копалин, механізацією та автоматизацією виробничих процесів.

За результатами практики здобувачі освіти оформили звіти та успішно їх захистили . Результати захисту: успішність – 95,4%, якість  – 68,2%.

В групі Г-2019 1/9 з 27.09.2021р. по 08.10.2021р. дистанційно проходила практика по вивченню гірничого обладнання. Здобувачі освіти дізнались про будову, принципи роботи, конструкцію основних елементів гірничого обладнання, машин та механізмів. За результатами практики студенти оформили звіти та дистанційно їх захистили. Результати захисту:

  • успішність – 95,4%,
  • якість – 57%.