Керуючись Законом України «Про Доступ до публічної інформації», запитувач інформації має право звернутися до Відокремленого структурного підрозділу “Марганецького фахового коледжу Національного технічного університету “Дніпровська політехніка” із запитом на інформацію.

Вимоги щодо оформлення запиту визначені Законом України «Про Доступ до публічної інформації».

Запитувачі інформації можуть подати запит на інформацію в:

  1. усній формі за тел. +38 (066) 720-38-45
  2. письмово: 53408, Дніпропетровська обл., м.Марганець, вул.Лермонтова, 8
  3. e-mail: [email protected]
  4. звернутися до Відокремленого структурного підрозділу “Марганецького фахового коледжу Національного технічного університету “Дніпровська політехніка” із запитом на інформацію під час особистого прийому посадовими особами
  5. чи іншій формі на вибір запитувача

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється здійснювати запит шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію:

Якщо запит на інформацію надійшов поштою, на поштовому конверті повинна бути помітка — «Запит на публічну інформацію».

Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

Доступ до інформації є безкоштовним. Проте, якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов’язується відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк у відповідності до ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. Якщо для надання відповіді потрібно опрацювати великий масив інформації, то цей строк може бути подовжений до 20 робочих днів. Про його продовження коледж повідомить запитувача у письмовій формі не пізніше, ніж через п’ять робочих днів із дня отримання запиту.