Екзаменацiйна сесiя для студентiв групи ТТ-2016 1/9 (у дистанцiйному режимi). Iспит з навчальної дисципліни «Транспортне право»

В Марганецькому коледжі Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» розпочалась екзаменаційна сесія в дистанційному режимі в гр.ТТ-2016 1/9. Іспити проводяться відповідно до затвердженого графіку у синхронному режимі із забезпеченням надійної ідентифікації студентів.

29.04.2020 р. відбувся іспит з навчальної дисципліни «Транспортне право» (викладач Гацько Т.В.).