Екзаменацiйна сесiя для студентiв групи ТТ-2016 1/9 (у дистанцiйному режимi). Захист курсового проєкту з навчальної дисципліни “Організація та планування роботи підприємств”

4 травня 2020р. в МК НТУ “ДП відбувся захист курсового проєкту з навчальної дисципліни “Організація та планування роботи підприємств” в гр.ТТ-2016-1/9 (дистанційно). Викладач Іванова В.І.