Екзаменацiйна сесiя для студентiв групи ТТ-2016 1/9 (у дистанцiйному режимi). Захист курсового проєкту з навчальної дисципліни “Організація та планування роботи підприємств”