Екзаменацiйна сесiя для студентiв групи ТТ-2016 1/9 (у дистанцiйному режимi). Iспит з навчальної дисципліни “Організація та планування роботи підприємств”

5 травня 2020 р. в МК НТУ “ДП” відбувся іспит з навчальної дисципліни “Організація та планування роботи підприємств” в гр. ТТ 2016-1/9 (дистанційно).

Викладач Мазурова Н.О.