Екзаменацiйна сесiя для студентiв групи ТТ-2016 1/9 (у дистанцiйному режимi). Iспит з навчальної дисципліни “Організація та планування роботи підприємств”