Захист дипломних проєктів у ВСП “Марганецький фаховий коледж НТУ «ДП» відбувся

З 14.06.2022 по 23.06 2022 у ВСП “Марганецький фаховий коледж НТУ «ДП» тривав захист дипломних проектів здобувачами освіти груп Г -2018 1/9 (спеціальність 184 «Гірництво»), АТ- 2018 1/9 (спеціальність 274 «Автомобільний транспорт»), ТТ -2018 1/9 (спеціальність 275 «Транспортні технології»).

Майбутні молодші спеціалісти демонстрували теоретичні знання, практичні професійні навички і набуті компетенції , необхідні для того, щоб бути затребуваним фахівцем протягом усієї кар’єри.

Для проведення захисту дипломних проектів було створено кваліфікаційні комісії з викладачів коледжу та провідних фахівців АТ «Марганецький ГЗК».

Уже кілька років поспіль здобувачі освіти гірничого відділення демонструють високий рівень практичної підготовки та захисту дипломних проектів. Члени державної кваліфікаційної комісії були приємно вражені актуальністю обраних тем і глибиною проведення досліджень, інноваційним характером запропонованих рішень. Здобувачі освіти аргументовано, чітко і послідовно викладали матеріали і захищали свої пропозиції, думки і погляди, використовуючи мультимедійні засоби.

Голова кваліфікаційної комісії гірничих дисциплін Котькорло Ю.І. відзначив високу якість підготовки студентів Омелюсіка З., Зіненка К., Галка В., Печавіна Б. та висловив подяку керівникам дипломних проектів Мазурову О.С., Гацьку Д.О., Єфремову К.В.

Серед студентів транспортного відділення кращими були Яценко А. і Кобзєв І. (гр. АТ- 2018 1/9) та Ковальова А. і Черних Д. (гр. ТТ -2018 1/9). Студенти ґрунтовно й обізнано відповідали на питання членів комісії.

Державна кваліфікаційна комісія високо оцінила представлені дипломні проєкти та доповіді випускників. Голова комісії транспортних дисциплін Краснокутський О.А. відзначив вагомий внесок керівника дипломного проєктування Наумова Б.О. в успішний захист здобувачів освіти.

Бажаємо нашим випускникам успішної професійної реалізації, добробуту і процвітання у мирній незалежній Україні.