Звіт про діяльність ВСП «Марганецький фаховий коледж НТУ «ДП» та роботу директора Іванової В.І. за період з 2016 по 2021р.р.