Конституція Пилипа Орлика, яка випередила свій час

Щорічно 5 квітня в Україні відзначається укладення першої Конституції України. Більшість з нас знає, що у червні 1996 року в Україні була укладена Конституція,  якою ми користуємось і по сьогоднішній день.

Однак чи знали ви, що конституційному процесу в нашій країні вже понад 310 років. Початком відліку вважається 5 квітня 1710 року, коли в містечку Бендери (зараз територія Молдови) після поразки козацького війська у битві під Полтавою, генерального писаря  Війська Запорізького обрали гетьманом України. Ним був 38-річний Пилип Орлик. В той же ж день уклали також і документ “Пакти і Конституція прав і вольностей Війська Запорізького”, який пізніше почали називати Конституцією Пилипа Орлика.

Документ був укладений у двох примірниках – українською та латинською мовами, також має дві староукраїнські редакції. Власне, оригінал, написаний рукою Пилипа Орлика, зберігається у Національному архіві Швеції у Стокгольмі.
У своїх останніх листах гетьман стверджував, що ніколи не перестане шукати всіх легальних способів, щоб «заявляти мої права і права моєї нації на Україну».

Багато хто критикує статус, юридичну силу та демократичність цього документу. Так, існує версія, що Конституцію писав не сам гетьман, а козаки. Орлик лише підписався на документі та скріпив його печаткою. Однак, підтвердити цю здогадку ніхто з істориків так і не зміг. Проте, у багатьох з них виникає питання чи була ця конституція тим, що ми зараз вкладаємо в це поняття і чи була вона взагалі першою у світі.

Чи справді це була Конституція?

Вже з назви документу стає зрозуміло, що це не зовсім Конституція, а підписаний військовий устав між гетьманом та козаками.

Згідно з підписаними угодами: повноваження гетьмана були обмеженими, що вважається проявом демократії.  Документ закріплював православ’я, як основу релігію. Навіть зважаючи на це положення розуміємо, що демократичність цього документу була доволі суб’єктивною.

Та насправді підписаний Орликом договір має декілька схожостей із сучасною українською Конституцією: у ній також є преамбула /вступ /, 16 статей та присяга гетьмана. До того ж деякі статті перегукуються із сучасними – основний закон України передбачає парламент – Верховну Раду, у козацькому документі була передбачена Генеральна Рада, в теперішньому є Верховний Суд, а у Конституції Пилипа Орлика – Генеральний Суд. Зазначимо, що саме Орлик у своєму документі вперше застосував поняття “вільний народ”, тобто населення конкретної території, яке має самоврядні права.

Як бачимо, схожість із сучасною українською Конституцією все ж таки є.

Сумнівний юридичний статус Конституції

Через те, що Конституція гетьмана Пилипа Орлика була написана за межами території України, багато дослідників сумніваються у її юридичному статусі. Проте, усі пункти договору були погоджені зі старшиною та козаками, бракувало лише підпису короля Швеції – Карла XII.

Однак, документ все ж таки мав певний юридичний статус. Адже усі норми документу, можна вважати чимось схожим на Конституцію, оскільки у ньому було дотримано головних засад основного закону та саме вони були прогресивним кроком для майбутнього державного управління на українських землях.

В чому унікальність цього документу?

 Це перша в світі Конституція, що визначала основи державного устрою, форми правління і в якій окреслювались державні кордони. У ній вже тоді йшлося про цілісніть і непорушність кордонів України та відновлення братерства з Кримською державою.

Значення Конституції Орлика для сучасної України

В Україні й до сьогодні пишаються тим, що Конституція Пилипа Орлика з’явилася раніше, ніж, до прикладу, американська – 1787 рік, або ж польська – 1791 р. Проте, на відміну від них, українська так і не змогла набути чинності, оскільки у свої часи гетьманування Орликові так і не вдалось повернутися на Батьківщину.

Однак, саме у цьому документі були закріплені засади відповідальності чиновників за розтрату держмайна, незалежність судової гілки влади, розмежування обов’язків гетьмана і Генеральної Ради. Це був цілком новаторський підхід в організації державної влади.

У сучасних істориків є різні думки щодо того, чи був цей документ Конституцією у сучасному розумінні цього слова або прогресивним твором, який випередив свій час, адже як вже зазначалось перші Конституції в Європі і США з’явилися лише сімдесят років потому.

Саме тому, 5 квітня в нашій країні відзначають День підписання першої в Україні, а також однієї із перших європейських Конституції, автором якої ймовірно і є гетьман-емігрант Пилип Орлик. Завдяки цьому у світовому суспільстві й досі зберігається пам’ять про Орлика насамперед як про автора першої в історії людства Конституції демократичного суспільства.