Наказ про зарахування на навчання вiд 13.08.2021 (за кошти фізичних та/або юридичних осіб)