Неприпустимість плагіату та необхідність покликань

У ВСП «Марганецький фаховий коледж НТУ «ДП» відбулася відкрита інформаційно-тематична бесіда.

Учасники заходу – студенти ІІ-ІІІ курсів, організатори – заступник директора з НВР Наталя МАЖОРОВА, викладач Олена КАПТО.

Плагіат – серйозне порушення академічних норм та правил поведінки учасників освітнього процесу.
(Плагіат – це привласнення авторства на чужий твір науки, літератури, мистецтва або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора. (Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. С. 977).)

Під час зустрічі студенти обговорили види плагіату (ненавмисний і навмисний) та їх особливості,основні чинники, що змушують студента вдаватися до плагіату, пригадали правила цитування, наголосили на необхідності покликань. Учасники заходу отримали рекомендації як уникнути плагіату. Для створення комфортного освітнього середовища у коледжі прийнято Кодекс безпечного освітнього середовища.