Положення про мотиваційний лист вступника ВСП “МФК НТУ “ДП”