Програма індивідуальної усної співбесіди за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр на основі базової загальної середньої освіти + критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів