ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

НОРМАТИВНА БАЗА

Закони України:
«Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VIII

Укрази Президента України:
«Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання протидії корепції»» від 05 жовтня 2011р. № 964

Постанови КМУ:
«Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачують зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 25 березня 2015р. № 171

«Про затвердження Порядку зберігання документів і використовування відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фіинансового характеру, та відомстей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента» від 11 січня 2012р. № 16

«Про стан фінансово-юбюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» від 29 листопада 2006р. № 1673

«Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосвно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування» від 13 червня 2000р. № 950

«Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03 квітня 1993р. № 245

Розпорядження КМУ:

«Про затвердження плану першочергових заходів з подолання корупції» від 2 липня 2014р. № 647-р

«Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» від 6 липня 2011р. № 642-р

ПАМ’ЯТКА ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ

НАКАЗ ТА ПЛАН ЗАХОДІВ