Загальні вимоги до побудови, виконання та оформлення розрахунково-графічних робіт (від 26.04.2023 №45ОД)

Додатки до стандарту