Силабус – це контракт між викладачем та здобувачем освіти, де зазначено обов’язки обох сторін.

Силабус курсу – це документ, що допомагає викладачеві ефективно організувати роботу протягом курсу, а студентам – точно знати, чого очікувати. Документ розробляється для здобувачів освіти в якому роз’яснюється взаємна відповідальність викладача та студента.

Він складається на всі освітні компоненти (нормативні навчальні дисципліни, вибіркові навчальні дисципліни, практичне навчання, кваліфікаційні роботи та іспити) за відповідною освітньо-професійною програмою.

Силабус, як один з інструментів реалізації політики студентоцентрованого навчання, є стислим описом компоненти освітньої програми, частиною навчально-методичного комплексу, який містить основні характеристики дисципліни (курсу) і має на меті допомогти здобувачеві освіти в організації його навчальної діяльності.

Силабуси спеціальності 184 Гірництво

ОПП «Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв»

Силабуси спеціальності 184 Гірництво

ОПП «Підземна розробка корисних копалин»

Силабуси спеціальності 274 Автомобільний транспорт

ОПП «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

Силабуси спеціальності 275 Транспортні технології

ОПП «Організація перевезень і управління на автотранспорті»