Силабуси спеціальності 275 Транспортні технології. ОПП «Організація перевезень і управління на автотранспорті» (зі змінами від 19.09.2023)