Підсумки атестації педагогічних працівників у 2024 році

27 березня 2024 відбулося підсумкове засідання атестаційної комісії І рівня ВСП «Марганецький фаховий коледж НТУ «ДП».

Атестація – це демонстрація кращих професійних умінь і здобутків педагога, підвищення професійної майстерності й авторитету педагогічного працівника.

В 2023-2024 н.р. атестувались: практичний психолог КОЧИНА Т.О., викладач загально-технічних дисциплін МИХАЙЛЕНКО П.В., викладач автотранспортних дисциплін НАУМОВ Б.О., завідувач відділення МИХАЙЛЕНКО П.В.

Атестаційна комісія І рівня працювала з дотриманням основних принципів атестації: гуманного та доброзичливого ставлення до педагогічних працівників, повноти, об’єктивності та системності оцінювання їх діяльності.

Педагогічні працівники протягом атестаційного періоду демонстрували свою педагогічну майстерність колегам, брали участь у обговоренні актуальних освітянських проблем на засіданнях циклових комісій, педагогічних та методичних радах; підвищували фаховий рівень шляхом підвищення кваліфікації, працювали над розробкою та удосконаленням навчально-методичних комплексів освітніх компонент, що викладають.

Підсумки атестації, згідно з рішенням атестаційної комісії І рівня:
1. НАУМОВ Богдан Олександрович, викладач автотранспортних дисциплін – відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»
2. КОЧИНА Тамара Олексіївна, практичний психолог – відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».
3. МИХАЙЛЕНКО Петро Володимирович, викладач загально-технічних дисциплін – відповідає займаній посаді, підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший викладач».
4. МИХАЙЛЕНКО Петро Володимирович, завідувач відділення – відповідає займаній посаді.

Вітаємо викладачів коледжу з успішним проходженням атестації!

Бажаємо подальших успіхів у професійній діяльності, міцного здоров’я, наснаги, творчих злетів у майбутньому!

Адміністрація