Робота циклових комісій коледжу здійснюється відповідно до затверджених планів роботи коледжу та циклових комісій в тому числі і у дистанційному форматі.
На засідання постійно проводиться аналіз проведення екзаменаційно-залікових сесій та рубіжних атестацій.
Члени комісій працюють над:
– удосконаленням методичної роботи кожного викладача та різних форм організації роботи циклової комісії,
– підвищенням кваліфікаційного рівня викладачів, вивченням, узагальненням і розповсюдженням передового педагогічного досвіду, застосуванням нових педагогічних технологій;
– впровадженням інформаційно-комунікативних технологій навчання, тощо