Комісія з питань академічної доброчесності (зі змінами від 10.07.2023)

Комісія з академічної доброчесності – колегіальний дорадчий орган, метою якого є сприяння дотриманню етичних принципів і стандартів, фундаментальних принципів академічної доброчесності та розв’язанню етичних конфліктів між учасниками освітнього процесу.

Завданнями Комісії є:
– сприяння зміцненню довіри, партнерським відносинам між учасниками освітнього процесу;
– налагодження діалогу і досягнення згоди шляхом об’єктивного та принципового обговорення складних етичних ситуацій;
– консультування в ситуаціях, які викликають невпевненість в їх етичності, та щодо дій, які можуть призвести до порушень Кодексу безпечного освітнього середовища;
– надання експертної оцінки щодо етичності дій і поведінки учасників освітнього процесу та рекомендацій щодо застосування санкцій за порушення Кодексу безпечного освітнього середовища;
– розроблення рекомендацій щодо покращення культури поведінки учасників освітнього процесу та поширення етичних цінностей, принципів та стандартів.

Діяльність Комісії базується на принципах законності, чесності та порядності, справедливості, взаємної довіри, компетентності та професіоналізму, відповідальності, партнерства та взаємоповаги, прозорості.

Склад комісії:

Голова комісії:

МАЖОРОВА Наталя Олександрівна – заступник директора з навчально-виховної роботи.

Заступник голови комісії:

МАЗУРОВА Наталя Олександрівна – методист коледжу.

Секретар:

КОЗЕЛЬСЬКА Тетяна Валеріївна – голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін.

Секретар:

КОЗЕЛЬСЬКА Тетяна Валеріївна – голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін.

Члени комісії:

МИХАЙЛЕНКО Петро Володимирович – завідуючий відділенням;
КАПТО Олена Миколаївна – завідуюча бібліотекою;
ВИСОЧИНА Олена Володимирівна – голова циклової комісії автотранспортних дисциплін;
КРИВИЦЬКА Раїса Іванівна – голова циклової комісії гірничих та електромеханічних дисциплін;
ГАЦЬКО Тетяна Василівна – юрисконсульт;
УЧАЄВА Олена Володимирівна – голова профспілкової організації;
ПРАУС Катерина Володимирівна – голова ради студентського самоврядування, студентка групи ТТ-2019 1/9;
БАРАНОВ Денис Олександрович – заступник голови ради студентського самоврядування, студент групи Г-2019 1/9;
СИНЕЛЬНИКОВ Андрій Сергійович – член студентського самоврядування, студент групи Г-2021 1/9;
ДІДЕНКО Каріна Русланівна – член студентського самоврядування, студентка групи ТТ-2019 1/9;
ВЕЛЬЧЕНКО Володимир Вадимович – член студентського самоврядування, студент групи АТ-2019 1/9.

План заходів на 2022/2023 н.р.

План засідань на 2022/2023 н.р.

Протоколи засідань комісії з питань академічної доброчесності

Протокол №1 від 06.10.2022р.

Протокол №2 від 26.01.2023р.

Протокол №3 від 08.06.2023р.

Результати проведених опитувань

Звіти про роботу комісії з питань академічної доброчесності