ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №7 ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ МК НТУ «ДП»