Нормативно-правова база психологічної служби (зі змінами від 17.10.2023)

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ,

ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА І СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА СИСТЕМИ ОСВІТИ

Електронна версія матеріалів розміщена за посиланням:

https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/normatyvno-pravova-baza/

 1. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017р. Стаття 76. «Психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж у системі освіти»;
 2. Положення про психологічну службу системи освіти України. Наказ МОН України № 509 від 22.05.2018;
 3. Лист МОН № 1/9-363 від 16.07.2021р. «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2021-2022 н.р.;
 4. Лист МОН від 30.11.2020 № 6/1427-20 «Про затвердження професійного стандарту «Практичний психолог закладу освіти»;
 5. Наказ МОН № 751 від 01.07.2021 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Просвітницькі програми»;
 6. Лист МОН № 22.1/10-1762 від 11.08.2021 «Про додаткову номінацію Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» «Особливості роботи вчителя фізичної культури з дітьми з ООП»;
 7. Лист МОН від 04.12.2020 № 22.1/10-2496 «Про методичні рекомендації щодо проведення профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти»;
 8. Наказ МОН № 948 від 03.07.17 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України»;
 9. Лист МОН України від 24.07.2019р. №1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»;
 10. Наказ МОН 1/9-488 від 04.07.2012 «Щодо організації та проведення «години психолога» у загальноосвітніх навчальних закладах»;
 11. Наказ МОН від06.13 № 1/9-413 «Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти»;
 12. Наказ МОН № 609 від 08 червня 2018 року «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»;
 13. Лист МОН України від 17.12.2008 р. № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»;
 14. Лист МОН України від 28.10.14 р. № 1/9-557 «Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей»;
 15. Наказ МОН від 06.10.2010 р. № 930 «Про затвердження типового положення про атестацію педагогічних працівників»;
 16. Постанова кабінету міністрів від 21.08.2019р № 800 «Деякі питання кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»;
 17. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2018 р.№ 691);
 18. Лист МОН України від 07.08.2015 р. № 2/3-14-1572-15 «Щодо профілактики учинення дітьми навмисних самоушкоджень»;
 19. Лист МОНмолодьспорт України від 26.07.2012 р. № 1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»;
 20. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами», від 14 лютого 2017 р. № 88; Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 863;
 21. Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству»;
 22. Постанова Кабінету міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 654 «Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»;
 23. Лист МОН від 30.08.2018 № 1/9-516 «Щодо вирішення конфліктів серед дітей в закладах освіти шляхом впровадження медіації»;
 24. Етичний кодекс психолога. Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи;
 25. Постанова кабінету міністрів України від 14.05.1997 № 346 Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам;
 26. Указ Президента України від 25 травня 2020 року № 195/2020 «Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі»;
 27. Постанова Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2018 року № 800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю»;
 28. Наказ Міністерства освіти і науки України «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» від 28грудня 2019 року № 1646, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 03 лютого 2020 року № 111/34394;
 29. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти» від 26 лютого 2020 року № 293.

ПЛАН РОБОТИ НА 2023-2024 Н.Р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПСИХОЛОГІЧНУ СЛУЖБУ КОЛЕДЖУ (від 24.02.2021р. №29ОД)

ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА

БАТЬКАМ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПО УТРИМАННЮ, ВИХОВАННЮ ТА НАВЧАННЮ НЕПОВНОЛІТНІХ