Г-2020 1/9 – Переддипломна практика у дистанційному форматі

03.05.2024 в групі Г-2020 1/9, в дистанційному форматі, відбувся захист звітів з переддипломної практики. Здобувачі освіти у повному обсязі виконали програму практики та успішно захистили звіти, показавши достатній рівень знань теоретичного матеріалу та практичні навички за фахом. Як важлива складова освітнього процесу, переддипломна практика допоможе студентам у написанні дипломної роботи, а досвід отриманий під час проходження практики [...]

ТТ-2020 1/9 – Технологічна практика у дистанційному форматі

12.04.2024 в групі ТТ-2020 1/9, в дистанційному форматі, відбувся захист звітів з технологічної практики. Керівник практики: Наумов Богдан Олександрович. Практика дала змогу здобувачам освіти закріпити теоретичні знання з раніше вивчених фахових дисциплін.

АТ-2020 1/9 – Технологічна практика у дистанційному форматі

12.04.2024 в групі АТ-2020 1/9, в дистанційному форматі відбувся захист звітів з технологічної практики. Керівник практики: Семенуха Олександр Олександрович. Практика дала змогу здобувачам освіти закріпити теоретичні знання з раніше вивчених спеціалізованих дисциплін.

ТТ-2020 1/9 – онлайн навчальна практика з вантажних перевезень АТП

З 05.12.22 по 23.12.22 в групі ТТ-2020 1/9 проходила онлайн навчальна практика з вантажних перевезень АТП (керівник практики Наумов Б.О.) В період практики здобувачі освіти ознайомились з основними видами комерційної роботи на автомобільному транспорті, з правилами та технологією перевезення вантажів, а також навчились розраховувати показники використання рухомого складу, обирати раціональний маршрут, аналізувати виконання плану перевезень, [...]

АТ-2020 1/9 – слюсарна практика

В навчально-виробничих майстернях Марганецького коледжу відбулася слюсарна практика в групі АТ-2020 1/9. Під час проходження навчально-виробничої практики студенти виконували практичні роботи з розмічання, рубання, різання, обпилювання та інших слюсарних робіт. Студенти виявили достатньо високий рівень практичних навичок та теоретичних знань. Успішність склала - 100%, якість знань та вмінь - 85%

АТ-2019 1/9 – механічна практика

З 02.05.2022 по 17.05.2022 в навчально-виробничих майстернях коледжу проходила механічна практика в групі АТ-2019 1/9. Під час проходження навчальної практики студенти: виконували практичні роботи на токарних верстатах, ознайомились з процесом виконання робіт на стругальних та фрезерних верстатах, вивчали улаштування металорізальних верстатів, різальні інструменти та пристосування. За результатами практики здобувачі освіти склали звіт з практики та [...]

ТТ-2018 1/9 – переддипломна практика

З 25.04.2022 по 13.05.2022 в групі ТТ-2018 1/9  проходила переддипломна практика в автоцеху АТ «МГЗК».  Здобувачі освіти на практиці закріпили, узагальнили теоретичні знання, отримані в коледжі  щодо основних принципів, функцій та методів управління перевезеннями; прослідкували взаємодію роботи дільниць з диспетчерською службою; ознайомились з рухомим складом та матеріально-технічним забезпеченням автоцеху, організацією виробництва на дільницях,  посадовими обов’язками [...]

Г-2018 1/9 – переддипломна практика

З 18.04.2022 по 29.04.2022 в групі Г-2018 1/9  проходила переддипломна практика в цехах АТ «МГЗК». Здобувачі освіти на практиці закріпили й узагальнили теоретичні знання, отримані в коледжі щодо експлуатації та ремонту гірничого електромеханічного обладнання; детально ознайомились з електропостачанням шахт та видобувних дільниць, системою автоматизації водовідливу, вентиляції, конвеєрного транспорту, локомотивної відкатки; зібрали матеріал для дипломного проекту [...]

АТ-2018 1/9 – переддипломна практика

З 11.04.2022 по 29.04.2022 в групі АТ-2018 1/9  проходила переддипломна практика в автоцеху АТ «МГЗК».  Здобувачі освіти на практиці закріпили, узагальнили теоретичні знання, отримані в коледжі щодо технології проведення технічного обслуговування та ремонту рухомого складу; прослідкували взаємодію роботи дільниць; ознайомились з матеріально-технічним забезпеченням автоцеху, організацією виробництва на дільницях,  посадовими обов’язками технічних керівників; зібрали матеріал для [...]

Г-2018 1/9 – захист звітів з технологiчної практики

З 14.02.2022р. по 15.04.2022р. в групі Г-2018 1/9 проходила технологічна практика в цехах АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат», а також в ПРАТ «Марганецький рудоремонтний завод» Практика дала  змогу здобувачам освіти закріпити теоретичні знання з раніше вивчених спеціалізованих дисциплін та уміння отримані внаслідок проходження практики на отримання робітничої професії. Практиканти безпосередньо на підприємствах ознайомились та  вивчили технологічний [...]