АТ-2020 1/9 – слюсарна практика

В навчально-виробничих майстернях Марганецького коледжу відбулася слюсарна практика в групі АТ-2020 1/9. Під час проходження навчально-виробничої практики студенти виконували практичні роботи з розмічання, рубання, різання, обпилювання та інших слюсарних робіт. Студенти виявили достатньо високий рівень практичних навичок та теоретичних знань. Успішність склала - 100%, якість знань та вмінь - 85%

АТ-2019 1/9 – механічна практика

З 02.05.2022 по 17.05.2022 в навчально-виробничих майстернях коледжу проходила механічна практика в групі АТ-2019 1/9. Під час проходження навчальної практики студенти: виконували практичні роботи на токарних верстатах, ознайомились з процесом виконання робіт на стругальних та фрезерних верстатах, вивчали улаштування металорізальних верстатів, різальні інструменти та пристосування. За результатами практики здобувачі освіти склали звіт з практики та [...]

ТТ-2018 1/9 – переддипломна практика

З 25.04.2022 по 13.05.2022 в групі ТТ-2018 1/9  проходила переддипломна практика в автоцеху АТ «МГЗК».  Здобувачі освіти на практиці закріпили, узагальнили теоретичні знання, отримані в коледжі  щодо основних принципів, функцій та методів управління перевезеннями; прослідкували взаємодію роботи дільниць з диспетчерською службою; ознайомились з рухомим складом та матеріально-технічним забезпеченням автоцеху, організацією виробництва на дільницях,  посадовими обов’язками [...]

Г-2018 1/9 – переддипломна практика

З 18.04.2022 по 29.04.2022 в групі Г-2018 1/9  проходила переддипломна практика в цехах АТ «МГЗК». Здобувачі освіти на практиці закріпили й узагальнили теоретичні знання, отримані в коледжі щодо експлуатації та ремонту гірничого електромеханічного обладнання; детально ознайомились з електропостачанням шахт та видобувних дільниць, системою автоматизації водовідливу, вентиляції, конвеєрного транспорту, локомотивної відкатки; зібрали матеріал для дипломного проекту [...]

АТ-2018 1/9 – переддипломна практика

З 11.04.2022 по 29.04.2022 в групі АТ-2018 1/9  проходила переддипломна практика в автоцеху АТ «МГЗК».  Здобувачі освіти на практиці закріпили, узагальнили теоретичні знання, отримані в коледжі щодо технології проведення технічного обслуговування та ремонту рухомого складу; прослідкували взаємодію роботи дільниць; ознайомились з матеріально-технічним забезпеченням автоцеху, організацією виробництва на дільницях,  посадовими обов’язками технічних керівників; зібрали матеріал для [...]

Г-2018 1/9 – захист звітів з технологiчної практики

З 14.02.2022р. по 15.04.2022р. в групі Г-2018 1/9 проходила технологічна практика в цехах АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат», а також в ПРАТ «Марганецький рудоремонтний завод» Практика дала  змогу здобувачам освіти закріпити теоретичні знання з раніше вивчених спеціалізованих дисциплін та уміння отримані внаслідок проходження практики на отримання робітничої професії. Практиканти безпосередньо на підприємствах ознайомились та  вивчили технологічний [...]

АТ-2018 1/9 – технологічна практика

С 7 лютого по 8 квітня в групі АТ-2018 1/9 проходила технологічна практика в автоцеху АТ «МГЗК». Практика дала змогу здобувачам освіти закріпити теоретичні знання з раніше вивчених спеціалізованих дисциплін та отримати необхідні уміння та навички. Здобувачі освіти виконували роботи з щоденного, поточного та капітального ремонту рухомого складу, а також діагностики автомобілів із застосуванням необхідного [...]

Г-2019 1/9 – початок практики на отримання робітничої професії

З 10.01.2022р. в групі Г-2019 1/9 розпочалась практика на отримання робітничої професії. Керівник практики Єфремов К.В. В цехах АТ «МГЗК» здобувачі освіти ознайомлюються з діяльністю підрозділів, комплексною механізацією та автоматизацією виробничих процесів, закріплюють теоретичні знання з будови та правил технічної експлуатації електроустаткування, стаціонарного обладанння, машин та механізмів, опановують професію електрослюсаря чергового та з ремонту устаткування.