З 11.04.2022 по 29.04.2022 в групі АТ-2018 1/9  проходила переддипломна практика в автоцеху АТ «МГЗК».  Здобувачі освіти на практиці закріпили, узагальнили теоретичні знання, отримані в коледжі щодо технології проведення технічного обслуговування та ремонту рухомого складу; прослідкували взаємодію роботи дільниць; ознайомились з матеріально-технічним забезпеченням автоцеху, організацією виробництва на дільницях,  посадовими обов’язками технічних керівників; зібрали матеріал для дипломного проекту та успішно захистили звіти з практики: успішність -93,3%, якість – 66,7%.