С 7 лютого по 8 квітня в групі АТ-2018 1/9 проходила технологічна практика в автоцеху АТ «МГЗК». Практика дала змогу здобувачам освіти закріпити теоретичні знання з раніше вивчених спеціалізованих дисциплін та отримати необхідні уміння та навички. Здобувачі освіти виконували роботи з щоденного, поточного та капітального ремонту рухомого складу, а також діагностики автомобілів із застосуванням необхідного обладнання, пристроїв та інструментів в електротехнічному, карбюраторному, шиномонтажному, моторному, агрегатному та інших виробничих дільницях автоцеху, вели необхідну технічну документацію.  Впродовж практики студенти працювали над оформленням звітів з практики.

08.04.2022р в групі АТ-2018 1/9, в  дистанційному режимі відбувся захист звітів з практики. Студенти успішно захистили звіти. Якість захисту склала 80%.