З 25.04.2022 по 13.05.2022 в групі ТТ-2018 1/9  проходила переддипломна практика в автоцеху АТ «МГЗК».  Здобувачі освіти на практиці закріпили, узагальнили теоретичні знання, отримані в коледжі  щодо основних принципів, функцій та методів управління перевезеннями; прослідкували взаємодію роботи дільниць з диспетчерською службою; ознайомились з рухомим складом та матеріально-технічним забезпеченням автоцеху, організацією виробництва на дільницях,  посадовими обов’язками технічних керівників; зібрали матеріал для дипломного проекту та успішно захистили звіти з практики: успішність – 100%, якість – 76,9%.